Tổng số tiền Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học nhận được cho đến ngày 31-04-2021 là: 11.821.845.860 VNĐ (Mười một tỷ tám trăm hai mươi mốt triệu tám trăm bốn mươi lăm ngàn tám trăm sáu mươi đồng)

Báo cáo tổng hợp thu chi tháng 1 ->4/2021
Cập nhật: 13-05-2021, 04:09 pm (GMT+7)
(HHH) A. Tổng hợp THU TÀI TRỢ từ 1/1/2021 đến 30/4/2021, Quỹ Giáo dục Huế Hiếu Học đã nhận tài trợ từ:
1. CTY CP Tôn Đông Á (Ông Nguyễn Thanh Trung) 100.000.000đ
2. Gia đình thầy Lê Hiếu Kính 29.500.000đ
3. Ông Lê Minh Giám - Gđ Thầy Lê Oanh 2.000.000đ
4. Ông Nguyễn Quốc Khánh 20.000.000đ
5. Ông Lê Văn Thân 2.000.000đ
6. PGS.TS.BS. Lê Hành 3.000.000đ
7. Ông Nguyễn Văn Tịnh 3.000.000đ
8. Cty CP Dầu Tràm Cung Đình 3.000.000đ
9. Ông Bà Đặng Vy-Kim Hoàng 3.000.000đ
10. Ông Trương Công Phát 2.000.000đ
11. Bà Lê Thị Hoa 2.000.000đ
12. Ần Danh (quê Cần Thơ) 4.000.000đ
13. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, CGS TH Hàm Nghi Huế 1.000.000đ
14. Vương Văn Sự 3.000.000đ
15. Người Thương Huế (Hoa Kỳ) 23.000.000đ
16. Huỳnh An, Nguyễn Thị Tằm 2.000.000đ
17. Nguyễn Văn Hiểu 1.000.000đ
Tổng cộng: 210.000.000đ
Ngoài ra, thu khác:
1. Cổ tức cổ phiếu TDA 23.582.000đ
2. Thu hồi vốn và lãi vay 54.068.667đ
3. Phí ngân hang 15.763đ
4. Thu khác 1.800.000đ
Tổng cộng: 79.446.430đ
TỔNG THU: 289.466.43đ
B. TỔNG CHI
1. Chi cứu trợ xã hội 35.650.000đ
2. Chi, học bổng 133.000.000đ
3. Chi khác (cho vay, phí quản lý,…) 141.744.525đ
Tổng cộng: 310.394.525đ

Ngày 13/05/2021.
Giám đốc: Nguyễn Văn Tịnh

(Hình trao HB Tân Niên 2021 ở Huế 17/04/2021)

<<Quay lui    


   Các tin đã đưa:
- THƯ CÁM ƠN TỪ SINH VIÊN NGỌC TRÂN (12-05-2021)
- Thư cảm ơn từ sinh viên Ngọc Diệp (16-04-2021)
- THƯ MỜI TRAO HỌC BỔNG CHO 32 SINH VIÊN TẠI TP HUẾ. (14-04-2021)
- TRAO HỌC BỔNG TÂN NIÊN 2021 CHO 32 SINH VIÊN Ở HUẾ (14-04-2021)
- HUẾ HIẾU HỌC TRAO HỌC BỔNG TRONG GẶP GỠ HUẾ-HÀNH TRÌNH THỰC HIỆN GIẤC MƠ HUẾ (05-04-2021)
- CẬP NHẬT ỦNG HỘ HỌC BỔNG TÂN NIÊN ĐẾN 14 G 31/03/2021: 88.550.000 đ. (05-04-2021)
- QUỸ GIÁO DỤC HUẾ HIẾU HỌC thành kính phân ưu cùng tang quyến: Cụ bà Lê Thị Ngắn (31-03-2021)
- THÊM 20 TRIỆU HỌC BỔNG TỪ GIA ĐÌNH ÔNG NGUYỄN QUỐC KHÁNH (26-03-2021)
- QUỸ ĐÃ NHẬN TÀI TRỢ TRÊN 11,66 TỶ ĐỒNG. (16-03-2021)
- CẬP NHẬT ỦNG HỘ HỌC BỔNG TÂN NIÊN (14-03-2021)
- KÍNH MỜI CHUNG TAY ỦNG HỘ HỌC BỔNG TÂN NIÊN TÂN SỬU 2021 . (12-03-2021)
- KÍNH MỜI CHUNG TAY ỦNG HỘ HỌC BỔNG TÂN NIÊN TÂN SỬU 2021 . (02-03-2021)
- KÍNH MỜI CHUNG TAY ỦNG HỘ HỌC BỔNG TÂN NIÊNTÂN SỬU 2021 . (27-02-2021)
- THÊM TÀI TRỢ HỌC BỔNG ĐẦU NĂM TỪ PHƯƠNG XA. (22-02-2021)
- Chúc Mừng Năm Mới Tân Sửu - 2021 (11-02-2021)
- THƯ CÁM ƠN TỪ SINH VIÊN ÂU THỊ QUỲNH NHI. (05-02-2021)
- THÊM ỦNG HỘ GIÚP SINH VIÊN BỊ TAI NẠN MÙA LŨ (04-02-2021)
- THÊM 400 USD CHO HỌC BỔNG HỌC SINH NGHÈO HIẾU HỌC. (30-01-2021)
- QUỸ CÓ THÊM 23 TRIỆU ĐỒNG TỪ ĐẦU TƯ CTY CP TÔN ĐÔNG Á (23-01-2021)
- Thư cám on (16-01-2021)


LIÊN KẾT
Logo Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học
Hoà Bình Corporation
Tôn Đông Á
Học Bổng Thầy Đinh Hoà
Học Bổng Phạm Kiêm Âu
Học Bổng Hội Ái Hữu Quốc Học Đồng Khánh NamCali Hoa Kỳ
Công Ty TNHH TM & DV Bảo Kỳ
Công Ty Thiết Kế và Xây Dựng Thiên An
Trung tâm Công nghệ thông tin TT-Huế
Khám Phá Huế
Net Cố Đô
Huế Xa
SCAVI
Dự báo thời tiết Việt Nam
Festival Huế 2020
Nhóm Thiện Nguyện Nước Ngọt Huế
CTY TNHH Sông Hưng
Trường Đại Học Y Khoa-VP Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ Trẻ khuyết tật (OGCDC)
Ghi rõ nguồn www.huehieuhoc.com khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này.