Tổng số tiền Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học nhận được cho đến ngày 30-06-2020 là: 10.624.912.860 VNĐ (Mười Tỷ Sáu trăm hai mươi bốn triệu chín trăm mươi hai ngàn tám trăm sáu mươi đồng)

Cứu trợ người lao động nghèo bị ảnh hưởng dịch
Cập nhật: 29-08-2020, 02:49 pm (GMT+7)
(HHH) Cứu trợ người lao động nghèo bị ảnh hưởng dịch Corona đợt 2 :
Quỹ đã nhận được nhiều ủng hộ, 2.100 khẩu trang (trí giá gốc 15.000.000 đ) , tiền mặt 34.800.000 đ và đã mua 2.000 kg gạo làm 250 suất ( 10 kg gạo và 8 khẩu trang vải) trao đến bà con xích lô, xe thồ. Bắt đầu trao gạo từ hôm vhu3 nhật 23/8/2020 đến nay và đã hoàn tất.
Kính cám ơn quý nhà tài trợ và các nghiệp đoàn xích lô, xe thồ ở Huế đã cộng tác tốt

<<Quay lui    


   Các tin đã đưa:
- THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC BỔNG SINH VIÊN NĂM HỌC 2020-2021. (26-08-2020)
- CTY SƠN KELLY- MOORE TÀI TRỢ 10.000.000 Đ (26-08-2020)
- ỦNG HỘ HỌC BỔNG NĂM HỌC 2020-2021 (25-08-2020)
- TIN VUI HỌC BỔNG TỪ ÔNG TRƯƠNG VĂN NGỰ (23-08-2020)
- THÊM ỦNG HỘ CT GẠO CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO Ở HUẾ. (17-08-2020)
- HỖ TRỢ SINH VIÊN BỊ TAI NẠN (17-08-2020)
- THÊM VESTON MON AMIE TÀI TRỢ GẠO CHO NGƯỜI NGHÈO. (15-08-2020)
- DANH SÁCH QUÝ NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ HỌC BỔNG NĂM HỌC 2020-2021 (14-08-2020)
- HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO Ở TP HUẾ BỊ ẢNH HƯỞNG NẶNG DO DỊCH (13-08-2020)
- THÊM ỦNG HỘ QUỸ TỪ PHƯƠNG XA. (13-08-2020)
- THÊM NHIỀU TÀI TRỢ CHO LAO ĐỘNG NGHÈO Ở HUẾ (12-08-2020)
- THÊM TÀI TRỢ GẠO CHO NGƯỜI NGHÈO. (11-08-2020)
- NHỮNG HẠT/CÂY GIỐNG ĐÃ ĐƠM TRÁI NGỌT. (11-08-2020)
- THÊM TÀI TRỢ GẠO TỪ NHIỀU DOANH NGHIỆP-ĐỒNG HƯƠNG. (11-08-2020)
- Chung tay tương trợ người lao động nghèo bị giảm thu nhập (10-08-2020)
- TRAO 15 SUẤT HỌC BỔNG BỔ SUNG HỌC KỲ 2. (08-08-2020)
- TÀI TRỢ TỪ CTY THƯƠNG MẠI VÀ CỔ PHẦN ĐIỆN MIỀN TRUNG (04-08-2020)
- THÊM TÀI TRỢ 100.000.000 Đ TỪ TỔ CHỨC TỪ THIỆN DO FAMILY (04-08-2020)
- BAN GIÁM ĐỐC QUỸ NHIỆM KỲ 2020-2025 (03-08-2020)
- HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ NHIỆM KỲ 2020-2025 (03-08-2020)


LIÊN KẾT
Logo Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học
Hoà Bình Corporation
Tôn Đông Á
Học Bổng Thầy Đinh Hoà
Học Bổng Phạm Kiêm Âu
Học Bổng Hội Ái Hữu Quốc Học Đồng Khánh NamCali Hoa Kỳ
Công Ty TNHH TM & DV Bảo Kỳ
Công Ty Thiết Kế và Xây Dựng Thiên An
Trung tâm Công nghệ thông tin TT-Huế
Khám Phá Huế
Net Cố Đô
Huế Xa
SCAVI
Dự báo thời tiết Việt Nam
Festival Huế 2020
Nhóm Thiện Nguyện Nước Ngọt Huế
CTY TNHH Sông Hưng
Trường Đại Học Y Khoa-VP Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ Trẻ khuyết tật (OGCDC)
Ghi rõ nguồn www.huehieuhoc.com khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này.