Tổng số tiền Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học nhận được cho đến ngày 31-12-2017 là: 9.075.519.000 VNĐ (Chín tỷ không trăm bảy mươi lăm triệu năm trăm mười chín ngàn đồng)


Anh Chị Lê Minh Giám & Đỗ Thị Minh Hiền ủng hộ 5.000.000 đ
Cập nhật: 02-10-2018, 07:28 pm (GMT+7)
(HHH) Quỹ vừa nhận được tài trợ từ chị Đỗ Thị Minh Hiền, phu nhân của anh Lê Minh Giám ủng hộ quỹ HHH số tiền là 5.000.000 đồng.
Xin cám ơn Anh Chị Lê Minh Giám & Đỗ Thị Minh Hiền-Cơ sở May têu Xuất khẩu Nhật Nguyên, đã nhiều lần ủng hộ Quỹ.
(Trao HB năm học 2017-2018 tại Sài Gòn)

DANH SÁCH QUÝ NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ HỌC BỔNG
Cập nhật: 30-09-2018, 03:16 pm (GMT+7)
(HHH) DANH SÁCH QUÝ NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ HỌC BỔNG
NĂM HỌC 2017-2018 ( tính từ 01/07/2017-30/06/2018)
Số TT Quý danh Số tiền ủng hộ (đ)
1 GĐ Thầy Đinh Hòa 22,700,000
2 Một nhà hảo tâm ẩn danh ở SG 20,000,000
3 Ông Bà KS Trần Bá Tuấn (Cty TNHH Hoàng Kim) 25,000,000
4 Thầy Lê Chí Tế 10,000,000
5 Ông Bà Nguyễn Văn Nghệ 3,000,000
6 Ông Nguyễn Chí Phước 15,000,000
7 Ông Phạm Đông-HB HĐTSĐT (+ 1 bộ vi tính) 900,000
8 Ông Huỳnh Lãm (Cty TNHH Sông Hưng) ở TPHCM 2,000,000
9 Ông Huỳnh Hữu An ở Hoa Kỳ 5,000,000
10 Bà Nguyễn Phước Giáng Châu 10,000,000
11 GĐ Ông Bảo An 4,000,000
12 BS Lê Hành 10.000.000
13 Ông Nguyễn Tín Dũng ở Hoa Kỳ 4,000,000
14 GĐ Ông Lê Thái 11,000,000
15 Bà Công Huyền Tôn Nữ Bích Hà 2,000,000
16 Lê Thị Thanh Phước 1,000,000
17 GĐ Thầy Lê Hiếu Kính 21,000,000
18 Cty CP Tôn Đông Á 70,000,000
19 Cô Mai Thị Thanh Nhàn 600,000
20 Ông Trường Công Phát 1,000,000
21 Kỹ sư Lê Đình Hậu (Cty TNHH Thanh Nhân) 6,000,000
22 Kỹ sư Lê Minh Giám (CS May thêu XK Nhật Nguyên) 5,000,000
23 Gia đình Bà Tôn Nữ Thị Cầm ở Hoa Kỳ 4,538,000
24 Ông bà Phan Bá Lộc ở Hoa Kỳ 11,325,000
25 Bà Tôn Nữ Diệu Trang ở Sài Gòn 500,000
26 Ông bà Nguyễn Ngọc Khuyến ở Huế 1,000,000
27 Ông Nguyễn Duy Toàn, CHS Hàm Nghi ở Hoa Kỳ 2,270,000
28 Một nhà hảo tâm ẩn danh ở SG 10,000,000
29 Cty TNHH Xử lý Lún Nghiêng Nguyễn Văn Cư 3,000,000
30 Kỹ sư Nguyễn Quang Cách ở Hoa Kỳ-1.500 USD 34,170,000
31 Hội Ái Hữu Quốc Học- Đồng Khánh Nam Cali, Hoa Kỳ- 2.500 USD 56,950,000
32 Em Nguyễn Thị Vân, tốt nghiệp ĐH Mở Bán công 2013, đã nhận HB HHH 2,000,000
34 Bà Nguyễn Phước Túy Hà ở TPHCM 5,000,000
35 Ông Hoàng Văn Hạnh , Chủ tịch Đồng hương Phong Điền 5,000,000
36 Kỹ sư Nguyễn Đăng Long , CSV từng nhận HB 1,000,000
37 Cử nhân Nguyễn Ngọc Nhật Hà, CSV từng nhận HB 500,000
38 Thầy Cô Nguyễn Bá Nhiều, cựu giáo sư Hàm Nghi 500,000
39 Cô An Tình 1,000,000
40 Ông Nguyễn Duy Toàn, CHS Hàm Nghi ở Hoa Kỳ 2,270,000
41 Một nhà hảo tâm ẩn danh 10,000,000
42 Bà Tôn Nữ Giáng Tiên 1,000,000
43 Bà Thái Thị Tuyết 2,000,000
44 Cô Trần Thị Cúc, giảng viên Đại học 1,000,000
Tổng cộng đến 30/06/2018 394,223,000
( Ba trăm chin mươi bốn triệu hai trăm hai ba ngàn đồng)
Quỹ trân trong cám ơn Quý nhà hảo tâm đã tài trợ nhiệt tình cho các hoạt động của Quỹ nhất la quan tâm các em học sinh-sinh viên nghèo, hiếu học.
Số tiền này chưa tính đến các khoản ủng hộ cho các hoạt động khác như giúp đồng bào bị thiên tai, tai nạn...

BÁO CÁO TỔNG KẾT SỐ HỌC BỔNG NĂM HỌC 2017-2018
Cập nhật: 30-09-2018, 03:15 pm (GMT+7)
(HHH) BÁO CÁO TỔNG KẾT SỐ HỌC BỔNG NĂM HỌC 2017-2018
(tính từ 01/07/2017 đến 30/06/2018)
Đề mục - Số lượng -Chỉ định/Em(đ)- Tổng /Trường (đ)
TH Hương Xuân 2 10 1,000,000 10,000,000
TH Phong Chương 1 10 300,000 3,000,000
TH Phong Chương 2 10 300,000 3,000,000
THCS Nguyễn Tri Phương 10 500,000 5,000,000
HS lẻ ở Huế 50 300,000 15,000,000
TH Hương Văn 1 10 300,000 3,000,000
TH Hương Văn 2 10 300,000 3,000,000
THCS Hương Văn 10 500,000 5,000,000
TH Phú Lợi, Bình Dương 10 300,000 3,000,000
TH Phú Xuân 10 300,000 3,000,000
TH Phú An 2 10 300,000 3,000,000
TH Lai Thành, Hương Vân 10 300,000 3,000,000
THCS Hàm Nghi 22 500,000 11,000,000
Tiếp sức đến trường -Hướng đạo 3 300,000 900,000
TH Thủ Lễ 5 200,000 1,000,000
Khen thưởng HS giỏi Văn 3 2,000,000
Khen thưởng HS giỏi THCS Hàm Nghi 4 500,000 2,000,000
Học sinh THPT 1 800,000 800,000
Học sinh Cơ sở 3 500,000 1,500,000

Cộng HB học sinh: 201 78,200,000

Sinh viên Cao đẳng Huế 31 1,500,000 46,500,000
Sinh viên -Em Nhã Trâm ở Huế 1 9,000,000 9,000,000
Sinh viên ở TPHCM 13 3,000,000 39,000,000
Sinh viên đã trao thêm 4 3,000,000 11,000,000
Sinh viên ở TT Huế và Đà Nẳng 70 3,000,000 210,000,000
Cộng HB sinh viên 119 315,500,000

Tổng Cộng 320 393,700,000
Ba trăm hai mươi HB trị giá Ba trăm chín ba triệu bảy trăm ngàn đồng)

CÙNG CHUNG TAY VỚI QUỸ-THÊM BẢY MƯƠI TRIỆU ĐỒNG
Cập nhật: 24-09-2018, 08:52 pm (GMT+7)
(HHH) Trưa ngày 23/09/018, Quỹ đã có buổi họp mặt thân mật nhân kỷ niệm 12 năm thành lập và hoạt động chính thức ( 2006-2018) để nhìn lại những hoạt động trong thời gian và chuẩn bị cho các bước đi tới, tập trung vào trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên nghèo, hiếu học. Có gần 30 thành viên gồm các nhà hảo tâm, sinh viên đã nhận học bổng, Hội đồng Quản lý, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát tham gia trao đổi thẳng thắn.
Quỹ công khai các khoản thu chi, chủ yếu qua ngân hàng, các thành viên tự bỏ tiền túi trong đi lại, sinh hoạt đảm bảo đóng góp của quý nhà tài trợ đến đủ và đúng các em cần hỗ trợ.
Ngay trong buổi gặp mặt thân mật này, Quỹ đã nhận được sự ủng hộ thêm của các quý nhà hảo tâm :
1. Ông Hoàng Văn Hạnh, Trưởng ban Liên lạc Đồng hương Phong Điền: 5.000.000 đ
2. Ông Nguyễn Văn Tịnh, Phó Tổng Giám đốc Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình HBC, Chủ tịch Quỹ từ thiện Lê Thị Thúy Minh, Phó Chủ tịch HĐQL Quỹ: 5.000.000 đ (Quỹ tử thiện Lê Thị Thúy Minh cũng vừa ủng hộ 1.000 cổ phiếu HBC, nay đã nở ra 1.520 cổ phiếu).
3. Bà Nguyễn Thị Bích Vân ( cựu nữ sinh Đồng Khánh Huế, hiền thê của ông Lê Văn Dũng-Silk (đã mất, nguyên là thành viên sáng lập Quỹ): 5.000.000 đ.
4. Bà Tôn Nữ Giáng Tiên, nguyên Trưởng ban Liên lạc cựu nữ sinh Đồng Khánh Huế: 2.000.000 đ
5. Bà Thái Thị Tuyết, Trưởng ban Liên lạc cựu nữ sinh Đồng Khánh Huế: 2.000.000 đ
6. Ông Nguyễn Thiện Tống, cựu học sinh Hàm Nghi, Quốc Học: 1.000.000 đ
7. Ông Nguyễn Văn Cư (thần đèn), cựu học sinh Nông lâm súc Huế, Cty Xây Dựng và Xử lý Lún Nghiên Nguyễn Văn Cư: 10.000.000 đ.
8. Cty TNHH Xây Dựng, Thiết Kế và Thương Mại Thiên An ( Chủ tịch Hội đồng Thành viên: ông Lê Văn Thân; Giám đốc : ông Nguyễn Quốc Khánh: 20.000.000 đ
9. Ông Nguyễn Chí Phước (Phó GĐ Quỹ) 10.000.000 đ..
10. Bà Lã Thị Thanh Quý, BLL Đồng hương Huế: 5.000.000 đ.
11. Bà Nguyễn Phước Giáng Châu, cựu nữ sinh Đồng Khánh Huế , BLL Đồng hương Huế: 5.000.000 đ.
Tổng số tiền nhận được cho quỹ học bổng Huế Hiếu Học trong buổi gặp mặt là 70 Triệu (bảy mươi triệu đồng). Cộng với số tiền đã nhận trước đó là 250 triệu 690 ngàn đồng. Như vậy đã có 320 triệu 690 ngàn đồng cho học bổng năm học 2018-2019. Tin chắc sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ.
Quỹ chân thành cám ơn quý nhà hảo tâm, thân hữu đã tin tưởng và ủng hộ Quỹ trong hơn 12 năm qua , hướng về quê nhà, quan tâm thế hệ trẻ trong sự nghiệp giáo dục.

Xem chi tiết>>


CTY TNHH SÔNG HƯNG ỦNG HỘ QUỸ.
Cập nhật: 22-09-2018, 07:54 pm (GMT+7)
(HHH) Cty TNHH Sông Hưng (Giám đốc Huỳnh Lãm) đã ủng hộ 1.000.000 đ (một triệu đồng) cho Quỹ học bổng Huế Hiếu Học. Cty thường xuyên tài trợ các hoạt động của Quỹ trong nhiều năm liền.
Kính chúc Cty ăn nên làm ra để đồng hành với Quỹ hỗ trợ các học sinh nghèo, hiếu học.

UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN.
Cập nhật: 07-09-2018, 08:11 pm (GMT+7)
(HHH) Hôm nay, 07/09/2018, Quỹ đã nhận được 2.000.000 đ (hai triệu đồng) do em Hoàng Thị Hồng Nhạn, cựu sinh viên từng nhận học bổng Huế Hiếu Học cũng như một chiếc xe đạp Nhật cũ từ gia đình thầy Lê Hiếu Kính trong thời gian đi học xa nhà, đóng góp trở lại.
Quỹ rất vui khi có nhiều em sau khi tốt nghiệp đã nhớ lời cam kết trong đề nghi cấp học bổng là sẽ ủng hộ cho Quỹ sau này.
Tin chắc các em sẽ nối tiếp hiệu quả các hoạt động của Quỹ giáo dục Huế HIếu Học.
(Hình trao HB 2009-2010 tại Sài Gòn)

GIA ĐÌNH ÔNG LÊ THÁI TRAO 10 SUẤT HỌC BỔNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
Cập nhật: 07-09-2018, 07:59 pm (GMT+7)
(HHH) Ngày 05/09/2018, gia đình ông Lê Thái (Lê Thị Yến, Lê Văn Thân, Lê Thị Hồng Nhung) đã trao 10 suất học bổng năm học 2018-2019, trị giá 500.000 đ/suất cho các em học sinh Trung học Cơ sở Nguyễn Tri Phương, xã Phong Chương, Phong Điền có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học.
Đây là hoạt động hàng năm của gia đình.

GIA ĐÌNH ÔNG LÊ THÁI TRAO 20 SUẤT HỌC BỔNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
Cập nhật: 07-09-2018, 07:57 pm (GMT+7)
(HHH) Ngày 05/09/2018, gia đình ông Lê Thái (Lê Thị Yến, Lê Văn Thân, Lê Thị Hồng Nhung) đã trao 20 suất học bổng năm học 2018-2019, trị giá 300.000 đ/suất cho các em học sinh Tiểu học Phong Chương 1 &2, Phong Điền có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học.
Các em, Ban Giám hiệu cùng quý Thầy Cô rất cảm kích tấm lòng hướng về quê hương của gia đình.
Liên tuc hơn 10 năm nay, các thành viên gia đình ông Lê Thái, quê Phong Chương, Phong Điền, TT Huế luôn ủng hộ các hoạt động của Quỹ.
( Gia đình trao HB năm 2018-2019)

THƯ CẢM ƠN CỦA 1 TRONG 4 SINH VIÊN ĐẾN QUỸ HỖ TRỢ GIÁO DỤC LÊ MỘNG ĐÀO
Cập nhật: 21-08-2018, 08:39 pm (GMT+7)
(hhh) THƯ CẢM ƠN CỦA 1 TRONG 4 SINH VIÊN VỪA NHẬN HỌC BỔNG TỪ QUỸ HỖ TRỢ GIÁO DỤC LÊ MỘNG ĐÀO, qua hồ sơ chuyển từ Quỹ giáo dục Huế Hiếu Học.

Kính gửi:Quỹ Giáo dục Huế Hiếu Học;Hội Đồng Hương Huế tại Tp. Hồ Chí Minh;Các Cô Bác lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và các nhà hảo tâm nhân ái,công ty cổ phần Hòa Bình.
Con tên là: Nguyễn Duy Quốc Thái. Hiện là sinh viên năm 3 trường Đại học GTVT Tp. Hồ Chí Minh.
Ngày14/08/2018 vừa qua là một ngày đặc biệt đối với con,con rất vui mừng và biết ơn khi nhận được suất học bổng quý giá này. Con rất vui,hạnh phúc khi nhận được sự giúp đỡ ,quan tâm sâu sắc mà Quỹ Giáo dục Huế Hiếu Học, Hội Đồng Hương Huế tại Tp. HCM, công ty cổ phần Hòa Bình,các Cô Bác lãnh đạo tỉnh nhà và rất nhiều nhà hảo tâm có tấm lòng nhân ái đã trao những suất học bổng cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như con. Học bổng vừa rồi con đã nhận và con sẽ sử dụng vào việc nộp học phí cho học kỳ này.Với học bổng này không những hỗ trợ con về mặt tài chính ,mà còn là động lực thúc đẩy,giúp con tập trung nhiều hơn nữa vào học tập, vận dụng kiến thức để phát triển tương lai sau này. Sự quan tâm giúp đỡ kịp thời ấy là nguồn động viên rất lớn đối với con, tạo động lực cho con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, một cuộc sống sinh viên xa quê hương trên mảnh đất Sài Gòn xa lạ không người thân quen và con sẽ cố gắng phấn đấu học tập thật tốt để không phụ lòng ba mẹ, phụ lòng những người đã tin tưởng, giúp đỡ con cũng như sự hỗ trợ từ phía công ty Cổ Phần Hòa Bình. Để con có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, trong học tập và hoàn thành chặng đường Đại học và thực hiện những ước mơ của bản thân.

Xem chi tiết>>


THƯ BÁO CÁO KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN 3 NĂM LIÊN TIẾP NHẬN HB ĐẶC BIỆT
Cập nhật: 19-08-2018, 08:57 am (GMT+7)
(HHH) THƯ BÁO CÁO KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN 3 NĂM LIÊN TIẾP NHẬN HB ĐẶC BIỆT (9 TRIỆU/NĂM TỪ GIA ĐÌNH THẦY LÊ HIẾU KÍNH).
Từ: Nhã Trâm Dương
Ngày: 15:59 18 tháng 8, 2018
Chủ đề: Thư báo cáo tốt nghiệp
Đến: Bao An , Huu Le Hieu
Con chào bác ạ,
Con xin lỗi về sự chậm trễ này nhiều nhé! Mấy hôm nay con nói gửi mail báo tin con đã tốt nghiệp cho các bác mừng mà ham tìm việc con quên mất!
Nhờ sự cố gắng của con cũng như sự giúp đỡ từ phía quý bác, con đã hoàn thành chặng đường đại học, tốt nghiệp loại Xuất Sắc ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành!
Ngoại ngữ thì con chỉ chuyên về tiếng Anh, có chứng chỉ B1, con đang cố gắng trau dồi thêm vốn tiếng Anh để ứng tuyển vào những vị trí phù hợp với khả năng và có mức lương hấp dẫn hơn.
Để có được sự thành công như ngày hôm nay, ngoài sự cố gắng học tập không ngừng thì sự giúp đỡ của các bác cũng là 1 động lực lớn giúp con hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Cảm ơn thì con cũng nói nhiều rồi, và chắc ko có lời cảm ơn nào thiết thực bằng lời cảm ơn lần này các bác nhỉ? Con đã luôn cố gắng học để không phụ lòng mong mỏi của gia đình con cũng như các bác.
Con xin chúc bác và gia đình nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và may mắn!
Hiện tại con đang tìm việc ở Huế để lấy chút ít kinh nghiệm đồng thời có thời gian học thêm tiếng Anh chuyên về khách sạn, nhà hàng. Con tính ra Tết, có 1 ít kinh nghiệm rồi mới đầu quân về các resort/khách sạn lớn hơn.
Con chào bác,
Nhã Trâm

   Các tin đã đưa:
THÊM CỰU SINH VIÊN ỦNG HỘ HỌC BỔNG. (04-08-2018)
Thư ngỏ kêu gọi ủng hộ học bổng năm học 2018-2019 (02-08-2018)
ÔNG BÀ NGUYỄN VĂN NGHỆ ỦNG HỘ 10 TRIỆU CHO QUỸ HỌC BỔNG. (31-07-2018)
CỰU SINH VIÊN TỪNG NHẬN HỌC BỔNG ỦNG HỘ QUỸ. (31-07-2018)
GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT (05-07-2018)
HỖ TRỢ MỘT HOÀN CẢNH NGẶT NGHÈO (03-07-2018)
Tin vui: KTS Huỳnh An và anh Bảo Lafayette tặng một học bổng 3.000.000 đ (23-06-2018)
QUỸ VÀ THÂN HỮU ỦNG HỘ 15.000.000 Đ GIÚP EM THU THẢO (17-06-2018)
GIÚP EM MINH ANH ĐANG DU HỌC Ở NGA BỊ BỆNH HIỂM NGHÈO (17-06-2018)
CTY HOÀNG KIM VỪA TÀI TRỢ 25.000.000 Đ CHO QUỸ. (16-06-2018)
QUỸ THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CTY CP TÔN ĐÔNG Á 15-06-2018. (16-06-2018)
ỦNG HỘ CỔ PHIẾU HBC CHO QUỸ. (23-05-2018)
CHÚC MỪNG THÀNH CÔNG CỦA CTY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA BÌNH (22-05-2018)
Tài trợ cho Quỹ học bổng Đinh Hòa (21-05-2018)
CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO CÁC BẠN TRẺ YÊU NGHỀ CƠ KHÍ. (15-05-2018)
SUẤT HỌC BỔNG ĐẶC BIỆT CHO SINH VIÊN DƯƠNG THỊ NHÃ TRÂM. (11-05-2018)
CƠ HỘI KIẾM TIỀN THÊM Ở KHU ĐÔ THỊ MỚI VẠN PHÚC (03-05-2018)
Thư cám ơn Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (30-04-2018)
Viếng tang em Nguyễn Hướng Dương, Giám đốc Thư viện Sách Nói cho Người Mù (28-04-2018)
TRAO HỌC BỔNG ĐĂC BIỆT 10.000.000 Đ CỦA CTY CP TÔN ĐÔNG Á (28-04-2018)


LIÊN KẾT
Logo Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học
Hoà Bình Corporation
Tôn Đông Á
BLL CHS Hàm Nghi Huế
Học Bổng Thầy Đinh Hoà
Học Bổng Phạm Kiêm Âu
Học Bổng Hội Ái Hữu Quốc Học Đồng Khánh NamCali Hoa Kỳ
Công Ty TNHH TM & DV Bảo Kỳ
Công Ty Thiết Kế và Xây Dựng Thiên An
Hội Đồng hương Thừa Thiên Huế
Vé máy bay giá rẻ (BKVN Co., Ltd)
Trung tâm Công nghệ thông tin TT-Huế
Khám Phá Huế
Net Cố Đô
Huế Xa
SCAVI
Hội Đồng hương Phú Lộc
CTY Trà Phước Thái
An Cựu City
www.thitruonghue.com
Dự báo thời tiết Việt Nam
Festival 2008 Huế
CTY Vĩnh Cao
Nhóm Thiện Nguyện Nước Ngọt Huế
Diễn đàn BK VN Co., Ltd
TT HĐ TTN TT-Huế
Đội CTXH TN TT-Huế
CTY TNHH Sông Hưng
Trường Đại Học Y Khoa-VP Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ Trẻ khuyết tật (OGCDC)
Ghi rõ nguồn www.huehieuhoc.com khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này.