Tổng số tiền Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học nhận được cho đến ngày 31-12-2019 là: 10.329.705.860 VNĐ (Mưới tỷ ba trăm hai mươi chín triệu bảy trăm lẻ năm ngàn tám trăm sáu mươi đồng)


ỦNG HỘ MUA 30.000.000 CHAI -85.500.000 đ
Cập nhật: 21-02-2020, 08:23 pm (GMT+7)
(HHH) CẬP NHẬT ỦNG HỘ MUA 30.000.000 CHAI
Đến hết ngày 19g30 ngày 21/02/2020 : 85.500.000 đ (Tám mươi lăm triệu năm trăm ngàn đồng)

1. Quỹ giáo dục Huế Hiếu Học 10.000.000 đ # 5.000 chai .

2. Tập thể cựu học sinh Kỹ Thuật Huế (Ái Hữu Kỹ Thuật Huế - Đại diện; Ô Võ Văn Kinh) ở Tp Huế : 4.000.000 đ # 2.000 chai .

3. Nhóm Hướng Thiện Huế: 1.000.000 đ # 500 chai

4. Cty TNHH TK-XD-TM Thiên An ở SG (Các Ô. Lê Văn Thân, Nguyễn Quốc Khánh, Đoàn Ngọc Dũng): 5.000.000 đ # 2.500 chai.

5. Bà Lê Thị Thanh Phước ở Huế: 500.000 đ # 250 chai.

6. Ông Bà Lê Minh Giám-Đỗ Thị Minh Hiền (CHS Hàm Nghi-Doanh nghiệp May XK Nhật Nguyên ở SG và KS Em Ơi ở Nha Trang): 5.000.000 đ # 2.500 chai.

7.Ông Bà Đặng Vy-Đỗ Thị Kim Hoàng( CHS Hàm Nghi-chuổi Nhà May Veston Mon Amie) ở SG: 1.000.000 đ # 500 chai

8. Ông Thái Tấn Dũng, thân hữu Huế ở Lộc Thủy, Lộc Ninh: 200.000 đ # 100 chai.

9. Ông Đặng Đê (CHS Hàm Nghi), nhiếp ảnh gia ở Bình Dương : 1.000.000 đ # 500 chai.

10. Ông Bà Cao Quảng Nha-Hồ Đắc Thiếu Anh, nghệ nhân ẩm thực Huế ở SG: 3.000.000 đ # 1.500 chai

11. Ông Huỳnh Hữu An, CHS Hàm Nghi, ở Hoa Kỳ 200 USD=4.600.000 đ # 2.300 chai.

12. Gia đình thầy Lê Hiếu Kính: 2.000.000 đ # 1.000 chai.

13. Ông Hồ Dy , CHS Hàm Nghi (65-68) ở Hoa Kỳ 100 USD=2.300.000 đ # 1.150 chai.

14. Ban liên lạc CHS Hàm Nghi ở Sài Gòn: 5.000.000 đ # 2.500 chai.

15. Bà Đặng Tuyết Hạnh, CHS Nữ Thành Nội: 1.000.000 đ # 500 chai.

16. Bà Công Huyền Tôn Nữ Bích Hà ở SG: : 500.000 đ # 250 chai.

17. PTS.BS.Lê Hành, CHS Hàm Nghi ở SG: 2.000.000 đ # 1.000 chai.

18. Bà Lê Thị Thanh Hương, thân hữu Hàm Nghi Huế ở Melbourne, Úc: 2.000.000 đ # 1.000 chai.

19. Cty CP Dầu Tràm Cung Đình ở Huế/TPHCM (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Ngô Văn Tường/Cường): 25.000.000 đ mua chai và nguyên liệu.

20. Do Family ở SG : 5.000.000 đ # 2.500 chai.

21. Ông Bà Bảo An-Lê Thị Anh, CHS Hàm Nghi, Quốc Học ; ở SG, Giám đốc Quỹ: 1.000.000 đ # 500 chai.

22. Cô/Bà Le Thuy Nhiên (?): 500.000 đ # 250 chai.

23. Ông Nguyễn Văn Đức, CHS Hàm Nghi, Quốc Học ở SG: 500.000 đ # 250 chai.

24. Bà Lê Thị Thu Thạnh (DN Phú Thạnh ở SG-gia đình bà Phạm Thị Sáo-đã mất-nguyên Cố vấn sáng lập Quỹ): 1.000.000 đ # 500 chai.
25. Một nhà hảo tâm ẩn danh quê ở Cần Thơ, hiện ở Hoa Kỳ ủng hộ 2.400.000 đ
Kính cám ơn quý nhà hảo tâm đã chung tay.
Mong nhận thêm nhiều tài trợ, xin gởi qua tài khoản của Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học, 22415479 NH ACB, chi nhánh Phan Đăng Lưu, TPHCM ; ghi rõ nội dung " tặng nước rửa tay khô".

Xem chi tiết>>


HUẾ HIẾU HỌC MỜI CHUNG TAY TẶNG 30.000 (BA MƯƠI NGÀN) CHAI
Cập nhật: 14-02-2020, 02:06 pm (GMT+7)
(HHH) QUỸ GIÁO DỤC HUẾ HIẾU HỌC MỜI CHUNG TAY TẶNG 30.000 (BA MƯƠI NGÀN) CHAI HDPE-NẮP BẬT PP (250 ML) CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ-HUEIC SẢN XUẤT DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ TẶNG MIỄN PHÍ cho các trường học. DỰ KIẾN 2.000 Đ/CHAI (CHƯA VAT VÀ PHÍ VẬN CHUYỂN TỪ SG RA HUẾ) .
SAU KHI MUA CHAI, TIỀN THỪA SẼ CHUYỂN QUA MUA NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT.
Trước mắt đến hết ngày 9g30 ngày 14/02/2020 : 83.100.000 đ (Tám mươi ba triệu một trăm ngàn đồng)
1. Quỹ giáo dục Huế Hiếu Học 10.000.000 đ # 5.000 chai .
2. Tập thể cựu học sinh Kỹ Thuật Huế (Ái Hữu Kỹ Thuật Huế - Đại diện; Ô Võ Văn Kinh) ở Tp Huế : 4.000.000 đ # 2.000 chai .
3. Nhóm Hướng Thiện Huế: 1.000.000 đ # 500 chai
4. Cty TNHH TK-XD-TM Thiên An ở SG (Các Ô. Lê Văn Thân, Nguyễn Quốc Khánh, Đoàn Ngọc Dũng): 5.000.000 đ # 2.500 chai.
5. Bà Lê Thị Thanh Phước ở Huế: 500.000 đ # 250 chai.
6. Ông Bà Lê Minh Giám-Đỗ Thị Minh Hiền (CHS Hàm Nghi-Doanh nghiệp May XK Nhật Nguyên ở SG và KS Em Ơi ở Nha Trang): 5.000.000 đ # 2.500 chai.
7.Ông Bà Đặng Vy-Đỗ Thị Kim Hoàng( CHS Hàm Nghi-chuổi Nhà May Veston Mon Amie) ở SG: 1.000.000 đ # 500 chai
8. Ông Thái Tấn Dũng, thân hữu Huế ở Lộc Thủy, Lộc Ninh: 200.000 đ # 100 chai.
9. Ông Đặng Đê (CHS Hàm Nghi), nhiếp ảnh gia ở Bình Dương : 1.000.000 đ # 500 chai.
10. Ông Bà Cao Quảng Nha-Hồ Đắc Thiếu Anh, nghệ nhân ẩm thực Huế ở SG: 3.000.000 đ # 1.500 chai
11. Ông Huỳnh Hữu An, CHS Hàm Nghi ở Hoa Kỳ 200 USD=4.600.000 đ #2.300 chai.
12. Gia đình thầy Lê Hiếu Kính: 2.000.000 đ # 1.000 chai.
13. Ông Hồ Dy , CHS Hàm Nghi (65-68) ở Hoa Kỳ 100 USD=2.300.000 đ # 1.150 chai.
14. Ban liên lạc CHS Hàm Nghi ở Sài Gòn: 5.000.000 đ # 2.500 chai.
15. Bà Đặng Tuyết Hạnh, CHS Nữ Thành Nội: 1.000.000 đ # 500 chai.
16. Bà Công Huyền Tôn Nữ Bích Hà ở SG: : 500.000 đ # 250 chai.
17. PTS.BS.Lê Hành, CHS Hàm Nghi ở SG: 2.000.000 đ # 1.000 chai.
18. Bà Lê Thị Thanh Hương, thân hữu Hàm Nghi Huế ở Melbourne, Úc: 2.000.000 đ # 1.000 chai.
19. Cty CP Dầu Tràm Cung Đình ở Huế/TPHCM (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Ngô Văn Tường/Cường): 25.000.000 đ mua chai và nguyên liệu.
20. Do Family ở SG : 5.000.000 đ # 2.500 chai.
21. Ông Bà Bảo An-Lê Thị Anh, CHS Hàm Nghi, Giám đốc Quỹ: 1.000.000 đ # 500 chai.
22. Cô/Bà Le Thuy Nhiên (?): 500.000 đ # 250 chai.
23. Ông Nguyễn Văn Đức, CHS Hàm Nghi, Quốc Học ở SG: 500.000 đ # 250 chai.
24. Bà Lê Thị Thu Thạnh (DN Phú Thạnh ở SG-gia đình bà Phạm Thí Sáo-đã mất-nguyên Cố vấn sáng lập Quỹ): 1.000.000 đ # 500 chai.
Kính cám ơn quý nhà hảo tâm đã chung tay.
Mong nhận thêm nhiều tài trợ, xin gởi qua tài khoản của Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học, 22415479 NH ACB, chi nhánh Phan Đăng Lưu, TPHCM ; ghi rõ nội dung " tặng nước rửa tay khô".

(Hình chai minh họa)

Xem chi tiết>>


ĐÃ NHẬN 82.100.000 đ CHO CT NƯỚC RỬA TAY KHÔ
Cập nhật: 13-02-2020, 08:03 am (GMT+7)
(HHH) QUỸ GIÁO DỤC HUẾ HIẾU HỌC ĐÃ NHẬN 82.100.000 đ (Tám mươi hai triệu một trăm ngàn đồng)
QUỸ GIÁO DỤC HUẾ HIẾU HỌC MỜI CHUNG TAY TẶNG ÍT NHẤT 20.000 CHAI PP NẮP BẬT (250 ML) CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ-HUEIC SẢN XUẤT DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ TẶNG MIỄN PHÍ. DỰ KIẾN 2.000 Đ/CHAI (CHƯA VAT VÀ PHÍ VẬN CHUYỂN TỪ SG RA HUẾ) .

NAY ĐIỀU CHỈNH MỤC TIÊU LÊN 30.000 CHAI (BA MƯƠI NGÀN).NẾU SAU KHI MUA CHAI, TIỀN THỪA SẼ QUA MUA NGUYÊN LIỆU.

Trước mắt đến hết ngày 21g00 ngày 12/02/2020 : 82.100.000 đ (Tám mươi hai triệu một trăm ngàn đồng)

1. Quỹ giáo dục Huế Hiếu Học 10.000.000 đ # 5.000 chai .

2. Tập thể cựu học sinh Kỹ Thuật Huế (Ái Hữu Kỹ Thuật Huế - Đại diện; Ô Võ Văn Kinh) ở Tp Huế : 4.000.000 đ # 2.000 chai .

3. Nhóm Hướng Thiện Huế: 1.000.000 đ # 500 chai

4. Cty TNHH TK-XD-TM Thiên An ở SG (Các Ô. Lê Văn Thân, Nguyễn Quốc Khánh, Đoàn Ngọc Dũng): 5.000.000 đ # 2.500 chai.

5. Bà Lê Thị Thanh Phước ở Huế: 500.000 đ # 250 chai.

6. Ông Bà Lê Minh Giám-Đỗ Thị Minh Hiền (CHS Hàm Nghi-Doanh nghiệp May XK Nhật Nguyên ở SG và KS Em Ơi ở Nha Trang): 5.000.000 đ # 2.500 chai.

7.Ông Bà Đặng Vy-Đỗ Thị Kim Hoàng( CHS Hàm Nghi-chuổi Nhà May Veston Mon Amie) ở SG: 1.000.000 đ # 500 chai

8. Ông Thái Tấn Dũng, thân hữu Huế ở Lộc Thủy, Lộc Ninh: 200.000 đ # 100 chai.

9. Ông Đặng Đê (CHS Hàm Nghi), nhiếp ảnh gia ở Bình Dương : 1.000.000 đ # 500 chai.

10. Ông Bà Cao Quảng Nha-Hồ Đắc Thiếu Anh, nghệ nhân ẩm thực Huế ở SG: 3.000.000 đ # 1.500 chai

11. Ông Huỳnh Hữu An, CHS Hàm Nghi ở Hoa Kỳ 200 USD=4.600.000 đ # 2.300 chai.

12. Gia đình thầy Lê Hiếu Kính: 2.000.000 đ # 1.000 chai.

13. Ông Hồ Dy , CHS Hàm Nghi (65-68) ở Hoa Kỳ 100 USD=2.300.000 đ # 1.150 chai.

14. Ban liên lạc CHS Hàm Nghi ở Sài Gòn: 5.000.000 đ # 2.500 chai.

15. Bà Đặng Tuyết Hạnh, CHS Nữ Thành Nội: 1.000.000 đ # 500 chai.

16. Bà Công Huyền Tôn Nữ Bích Hà ở SG: : 500.000 đ # 250 chai.

17. PTS.BS.Lê Hành, CHS Hàm Nghi ở SG: 2.000.000 đ # 1.000 chai.

18. Bà Lê Thị Thanh Hương, thân hữu Hàm Nghi Huế ở Melbourne, Úc: 2.000.000 đ # 1.000 chai.

19. Cty CP Dầu Tràm Cung Đình ở Huế/TPHCM (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Ngô Văn Tường/Cường): 25.000.000 đ mua chai và nguyên liệu.

20. Do Family ở SG : 5.000.000 đ # 2.500 chai.

21. Ông Bà Bảo An-Lê Thị Anh, CHS Hàm Nghi, Giám đốc Quỹ: 1.000.000 đ # 500 chai.

22. Cô/Bà Le Thuy Nhiên (?): 500.000 đ # 250 chai.
23. Ông Nguyễn Văn Đức, CHS Hàm Nghi, Quốc Học ở SG: 500.000 đ # 250 chai.

Kính cám ơn quý nhà hảo tâm đã chung tay.

Mong nhận thêm nhiều tài trợ, xin gởi qua tài khoản của Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học, 22415479 NH ACB, chi nhánh Phan Đăng Lưu, TPHCM ; ghi rõ nội dung " tặng nước rửa tay khô".

(Hình chai minh họa)

Xem chi tiết>>


ĐÃ CHỐT GIÁ VÀ CHUYỂN TIỀN MUA 30.000 CHAI PP 250 ML
Cập nhật: 12-02-2020, 07:14 pm (GMT+7)
(HHH) TIN VUI LỚN: ĐÃ CHỐT GIÁ VÀ CHUYỂN TIỀN MUA 30.000 CHAI PP 250 ML (NHƯ CHAI GỘI ĐẦU) TỪ CTY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHỰA DUY TÂN VỚI GIÁ RẤT ƯU ĐÃI CHO MỤC ĐÍCH TỪ THIỆN.
Kính cám ơn quý nhà tài trợ, Bộ phận Bán hàng và Ban Tổng Giám đốc Cty Nhựa Duy Tân đã nhiệt tình tạo cho Quỹ giáo dục Huế Hiếu Học có nguồn chai sạch, tốt phục vụ cộng đồng giáo dục ở Thừa Thiên Huế. Tin chắc hàng sẽ chuyển đến Huế trong thời gian nhanh nhất để phòng chống dịch Covid19.

Xem chi tiết>>


Thêm 55 triệu đồng tài trợ học bổng và nước rửa tay từ Do Family.
Cập nhật: 12-02-2020, 07:12 pm (GMT+7)
(HHH) Thêm 55 triệu đồng tài trợ học bổng và nước rửa tay từ Do Family.
Quỹ vừa nhận 50.000.000 đ (năm mươi triệu) # 10 suất HB và 5.000.000 đ (năm triệu) cho CT dung dich/nước rửa tay khô từ một tổ chức ẩn danh Do Family, thân hữu của Huế ở SG. Tuy chỉ mới tham gia tài trợ gần 1 năm nay, nhưng Do Family đã đóng góp nhiều đợt trao HB và từ thiện. Quỹ giáo dục Huế Hiếu Học kính cám ơn quý thành viên của Do Family và kính chúc năm 2020 nhiều thành công-hạnh phúc.

Xem chi tiết>>


DẦU TRÀM CUNG ĐÌNH TẶNG 25.000.000 Đ CHO CT NƯỚC RỬA TAY KHÔ.
Cập nhật: 11-02-2020, 05:44 pm (GMT+7)
(HHH) DOANH NHÂN DẦU TRÀM CUNG ĐÌNH TẶNG 25.000.000 Đ CHO CT NƯỚC RỬA TAY KHÔ.

Hôm nay 11/02/2020, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty CP Dầu Tràm Cung Đình Ngô Văn Tường hay Ngô Văn Cường, Hội Tennis Huế tại SG, Đồng hương nhiệt tình quê Lộc Thủy, Phú Lộc đã ủng hộ CT DUNG DỊCH/NƯỚC RỬA TAY KHÔ 25.000.000 đ (hai mươi lăm triệu đồng) để mua chai và nguyên liệu để sản xuất , trong đó dành 1 phần chai thành phẩm cho các trường học ở Phú Lộc.

Kính cám ơn Ông Ngô Cường và Cty đã hết lòng với quê nhà trong phòng chống dịch 2019-nCoV. Kính chúc Quý Cty ngày càng phát triển với sản phẩm đặc sắc của quê nhà.

( Hình tập thể Cty-Internet)

Xem chi tiết>>


DOANH NHÂN KIM MINH TẶNG THÊM 1.000 KHẨU TRANG VẢI
Cập nhật: 11-02-2020, 04:56 pm (GMT+7)
(HHH) DOANH NHÂN CHU THỊ KIM MINH TẶNG THÊM 1.000 KHẨU TRANG VẢI DIỆT KHUẨN.
Trưa nay 11/02/2020, nữ doanh nhân Chu Thị Kim Minh đã mời bửa cơm thân mật Tân niên, Ban chấp hành Ban LL Đồng hương Huế tại TPHCM, thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ giáo dục Huế Hiếu Học đã trao 60 triệu đồng ủng hộ học bổng bổ sung năm học 2019-2020. Biết tình hình khan hiếm khẩu trang, Bà Kim Minh đã liên hệ và mua lại 1.000 khẩu trang vải phòng/diệt khẩu để chuyển về quê nhà.

Kính cám ơn bà Kim Minh luôn tích cực trong các hoạt động xã hội, từ thiện, giáo dục. Kính chúc Bà sức khỏe.

Xem chi tiết>>


MỜI CHUNG TAY TẶNG ÍT NHẤT 30.000 CHAI HDPE NẮP BẬT
Cập nhật: 11-02-2020, 04:55 pm (GMT+7)
(HHH) MỜI CHUNG TAY TẶNG ÍT NHẤT 20.000 CHAI HDPE NẮP BẬT (250-300 ML) CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ-HUEIC SẢN XUẤT DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ. DỰ KIẾN 2.000 Đ/CHAI (CHƯA VAT VÀ PHÍ VẬN CHUYỂN TỪ SG RA HUẾ) .

NAY ĐIỀU CHỈNH MỤC TIÊU LÊN 30.000 CHAI (BA MƯƠI NGÀN).

Trước mắt đến hết ngày 13g ngày 11/02/2020 : 50.100.000 đ (năm mươi triệu một trăm ngàn đồng)

1. Quỹ giáo dục Huế Hiếu Học 10.000.000 đ # 5.000 chai .

2. Tập thể cựu học sinh Kỹ Thuật Huế (Ái Hữu Kỹ Thuật Huế - Đại diện; Ô Võ Văn Kinh) ở Tp Huế : 4.000.000 đ # 2.000 chai .

3. Nhóm Hướng Thiện Huế: 1.000.000 đ # 500 chai

4. Cty TNHH TK-XD-TM Thiên An ở SG (Các Ô. Lê Văn Thân, Nguyễn Quốc Khánh, Đoàn Ngọc Dũng): 5.000.000 đ # 2.500 chai.

5. Bà Lê Thị Thanh Phước: 500.000 đ # 250 chai.

6. Ông Bà Lê Minh Giám-Đỗ Thị Minh Hiền (CHS Hàm Nghi-Doanh nghiệp May XK Nhật Nguyên ở SG và KS Em Ơi ở Nha Trang): 5.000.000 đ # 2.500 chai.

7.Ông Bà Đặng Vy-Đỗ Thị Kim Hoàng( CHS Hàm Nghi-chuổi Nhà May Veston Mon Amie) ở SG: 1.000.000 đ # 500 chai

8. Ông Thái Tấn Dũng, thân hữu Huế ở Lộc Thủy, Lộc Ninh: 200.000 đ # 100 chai.

9. Ông Đặng Đê (CHS Hàm Nghi), nhiếp ảnh gia ở Bình Dương : 1.000.000 đ # 500 chai.

10. Ông Bà Cao Quảng Nha-Hồ Đắc Thiếu Anh, nghệ nhân ẩm thực Huế ở SG: 3.000.000 đ # 1.500 chai

11. Ông Huỳnh Hữu An, CHS Hàm Nghi ở Hoa Kỳ 200 USD=4.600.000 đ # 2.300 chai.

12. Gia đình thầy Lê Hiếu Kính: 2.000.000 đ # 1.000 chai.

13. Ông Hồ Dy , CHS Hàm Nghi (65-68) ở Hoa Kỳ 100 USD=2.300.000 đ # 1.150 chai.

14. Ban liên lạc CHS Hàm Nghi ở Sài Gòn: 5.000.000 đ # 2.500 chai.

15. Bà Đặng Tuyết Hạnh, CHS Nữ Thành Nội: 1.000.000 đ # 500 chai.

16. Bà Công Huyền Tôn Nữ Bích Hà ở SG: : 500.000 đ # 250 chai.

17. PTS.BS.Lê Hành, CHS Hàm Nghi : 2.000.000 đ # 1.000 chai.

18. Bà Lê Thị Thanh Hương, thân hữu Hàm Nghi Huế ở Melbourne, Úc: 2.000.000 đ # 1.000 chai.

Kính cám ơn quý nhà hảo tâm đã chung tay.

Mong nhận thêm nhiều tài trợ, xin gởi qua tài khoản của Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học, 22415479 NH ACB, chi nhánh Phan Đăng Lưu, TPHCM ; ghi rõ nội dung " tặng nước rửa tay".

Xem chi tiết>>


CHUNG TAY TẶNG ÍT NHẤT 20.000 CHAI HDPE
Cập nhật: 08-02-2020, 02:52 pm (GMT+7)
(hhh) MỜI CHUNG TAY TẶNG ÍT NHẤT 20.000 CHAI HDPE NẮP BẬT (250-300 ML) CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ SẢN XUẤT DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ. DỰ KIẾN 2.000 Đ/CHAI (CHƯA CÓ PHÍ VẬN CHUYỂN TỪ SG RA HUẾ) .
Trước mắt:
1. Quỹ giáo dục Huế Hiếu Học 10.000.000 đ # 5.000 chai .
2. Tập thể cựu học sinh Kỹ Thuật Huế ở Tp Huế : 4.000.000 đ # 2.000 chai .
3. Nhóm Hướng Thiện Huế: 1.000.000 đ # 500 chai

Mong nhận thêm nhiều tài trợ, xin gởi qua tài khoản của Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học, 22415479 NH ACB, chi nhánh Phan Đăng Lưu, TPHCM ; ghi rõ nội dung " tặng nước rửa tay".

Xem chi tiết>>


CHÚC, VIẾNG TẾT ĐẦU NĂM CANH TÝ.
Cập nhật: 27-01-2020, 06:02 pm (GMT+7)
(hhh) CHÚC, VIẾNG TẾT ĐẦU NĂM CANH TÝ.
Sáng ngày 02 Tết Canh Tý (26/01/2020), Quỹ giáo dục Huế Hiếu Học đã ghé thăm và chúc Xuân đầu năm:
Cụ ông Nguyễn Đạm là thân phụ của kỹ sư Nguyễn Thanh Trung, năm nay thượng thọ 99 tuổi, còn ăn uống, ngũ tốt tuy trí nhớ có suy giảm. Tin chắc cụ sẽ vượt qua 100 tuổi dễ dàng.
Thắp nhang cho Thầy Cô Lê Mộng Đào, nguyên Cố vấn sáng lập Quỹ, người đầu tiên ký sổ vàng 10.000.000 đ (mười triệu đồng) cho Quỹ khi mới thành lập vào tháng 11/2005, nay Quỹ đã nhận ủng hộ trên 10,3 tỷ đồng, thật là Quỹ hưởng phước lộc lớn của Thầy Cô và gia đình.
Thăm thầy Tôn Thất Kiên, Luật sư, cựu giáo sư Quốc Học Huế, năm nay 91 tuổi và cô Lê Khắc Ngọc Cầu, cựu giáo sư Đồng Khánh Huế năm nay 82 tuổi. Thầy Cô vẫn còn minh mẫn, trò chuyện vui vẻ, ra về được Cô lì xì tiền 2 đô la Mỹ.
Thắp nhang cho Thầy Cô-kỹ sư IBM Dương Quang Thiện , Thầy vừa mất hơn vài tháng nay.
(hình cô Lê Khắc Ngọc Cầu)

Xem chi tiết>>


   Các tin đã đưa:
CHÚC MỪNG NĂM MỚI (24-01-2020)
HUẾ HIẾU HỌC ĐÃ NHẬN TÀI TRỢ TRÊN 10 TỶ 329 TRIỆU (23-01-2020)
QUỸ LỚN MẠNH CÙNG CTY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á (22-01-2020)
CTY CP TÔN ĐÔNG Á TÀI TRỢ 50.000.000 Đ HỌC BỔNG TÂN NIÊN CANH TÝ-2020. (22-01-2020)
CHÚT QUÀ TẾT TỪ PHƯƠNG XA. (18-01-2020)
TRAO TIỀN ỦNG HỘ ĐỢT 2 CHO EM NGỌC HẠNH BỊ UNG THƯ MÁU (06-01-2020)
ĐÃ CÓ 300 USD TÀI TRỢ CHO NHOÁM CHÁO HƯỚNG THIỆN Ở HUẾ (06-01-2020)
Thông báo nhận học bổng (03-01-2020)
Chúc mừng năm mới 2020 (31-12-2019)
THÊM TÀI TRỢ TỪ CTY TNHH SÔNG HƯNG Ở SG (30-12-2019)
CỘNG DỒN ỦNG HỘ ĐẾN 30/11/2019: 453,859,000 đ (30-11-2019)
Lễ trao học bổng đợt 3 của Quỹ Giáo dục Huế Hiếu học tại Huế (11-11-2019)
QUÝ NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ HỌC BỔNG 2019-2020: 451,859,000 Đ. (08-11-2019)
Thư cám ơn (07-11-2019)
TIN VUI TỪ PHƯƠNG XA. (06-11-2019)
Thông báo về học bổng 2019 (05-11-2019)
TẤM LÒNG VÀNG TỪ CÔ GIÁO NGUYỄN HOÀNG LAN Ở HUẾ (04-11-2019)
THƯ MỜI TRAO HỌC BỔNG TẠI TP HUẾ. (04-11-2019)
HỌC BỔNG TỪ CHUỔI TIỆM MAY VESTON MON AMIE. (04-11-2019)
HUẾ HIẾU HỌC TRAO HỌC BỔNG CHO 26 SINH VIÊN TẠI TPHCM (03-11-2019)


LIÊN KẾT
Logo Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học
Hoà Bình Corporation
Tôn Đông Á
Học Bổng Thầy Đinh Hoà
Học Bổng Phạm Kiêm Âu
Học Bổng Hội Ái Hữu Quốc Học Đồng Khánh NamCali Hoa Kỳ
Công Ty TNHH TM & DV Bảo Kỳ
Công Ty Thiết Kế và Xây Dựng Thiên An
Trung tâm Công nghệ thông tin TT-Huế
Khám Phá Huế
Net Cố Đô
Huế Xa
SCAVI
Dự báo thời tiết Việt Nam
Festival Huế 2020
Nhóm Thiện Nguyện Nước Ngọt Huế
CTY TNHH Sông Hưng
Trường Đại Học Y Khoa-VP Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ Trẻ khuyết tật (OGCDC)
Ghi rõ nguồn www.huehieuhoc.com khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này.